Xiaomi Redmi Note 7 Bodega Aurrera, Dibujos De Inglés Animados, Historia De Vicente Fernández, Germinación De Semillas De Naranja Pdf, Punto De Vista Narrativo Ejemplos, Requisitos Para Exportar A Alemania Desde Bolivia, Que Come El Oso Negro Americano, Cuantos Litros De Aceite Lleva La Moto 250z, Que Anuncian Las Hormigas Rojas, " />

El periódico de Huelva | Noticias de empresa

You are here: Home - Sin categoría - vipera berus berus


vipera berus berus

Handboek Natuurdoeltypen 2001, 2e geheel herziene editie. Tussen de rostrale (5) en de mentale (8) schub (de schub aan de voor- onderzijde van de snuit) is zoals bij alle slangen een kleine opening aanwezig, zodat de slang zijn tong naar buiten kan steken zonder de bek te openen. [6] Het geslacht Coluber wordt tegenwoordig tot de toornslangachtigen (Colubridae) gerekend. Dit komt niet altijd doordat de adder uit deze streken is verdwenen, maar doordat een aantal voormalige ondersoorten tegenwoordig als aparte soorten worden gezien. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2004. Direct achter de rostrale schub zijn twee internasale (4) schubben aanwezig die soms versmolten zijn. [13] De onderzijde van de staart is roodachtig, bij adders uit sommige populaties is de staartpunt geheel rood gekleurd. De adder kent vier ondersoorten, sommige hiervan worden beschouwd als aparte soorten zoals Vipera sachalinensis uit oostelijk Rusland (het eiland Sachalin). In Nederland en België is de adder het eenvoudigst van de andere twee hier voorkomende slangensoorten te onderscheiden aan de ogen. In Vlaanderen wordt de adder nog vertegenwoordigd door enkele populaties in de Antwerpse Kempen, onder andere in het Groot Schietveld in Brecht - Wuustwezel, de Kalmthoutse Heide en in de Visbeekvallei Kindernouw te Lille - Wechelderzande. Stichting RAVON/KNNV Uitgeverij. In een later stadium ontstaan monotone heidevelden zonder open zonplekken. Ook in de Engelse taal is de naam op een dergelijke manier tot stand gekomen. De adder is de enige Nederlandse gifslang. De adder is een uitstekende zwemmer die gemakkelijk rivieren en meren oversteekt. Adder Vipera berus. Van andere slangen is bekend dat de staartpunt een opvallende kleur heeft en als een kronkelende worm wordt bewogen waardoor insectenetende prooidieren worden gelokt. Dit kan na het verorberen van meerdere prooien oplopen tot maximaal 75% van het lichaamsgewicht. Solenoglyf betekent buisvormige tand en slaat op de holle giftanden waardoor het gif wordt toegediend. Er dienen open plekken met voldoende zoninstraling aanwezig te zijn, maar ook voldoende schuilmogelijkheden. De adder heeft waarschijnlijk het been gebruikt als zonplaats en sloeg toe nadat de man ontwaakte en een onverwachte beweging maakte. [16], Onderstaand een lijst van synoniemen, synoniemen van ondersoorten zijn weggelaten.[6]. De tekening van mannetjes is contrastrijker dan die van vrouwtjes. Juveniele exemplaren eten omdat ze nog klein zijn in hoofdzaak kleine ongewervelden zoals wormen, insecten en kleine hagedissen. The adder belongs to the family Viperidae and is the only poisonous snake species in the Netherlands. De symptomen na een beet verschillen sterk en kunnen bestaan uit pijn aan en het opzwellen van het gebeten lichaamsdeel, misselijkheid en totale incontinentie. Adders zijn in Nederland en België tegenwoordig zeldzaam maar ook in het verleden, toen de soort algemener was, kwamen beten met een dodelijke afloop zelden voor. De Nederlandse fauna. [3] De adder werd in 1758 voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Carl Linnaeus als Coluber Berus. Successie heeft tot gevolg dat open vegetaties dichtgroeien. De huidige wetenschappelijke naam werd in 1803 gegeven door François Marie Daudin. Voorbeelden zijn Vipera seoanei uit noordoostelijk Spanje[7] en Vipera sachalinensis, die endemisch voorkomt op het eiland Sachalin in oostelijk Rusland.[8]. Ongeveer 90% van de jongen sterft door predatie en natuurlijk verval, zoals parasieten en voedseltekorten, voor de volwassenheid wordt bereikt. Jonge adders eten ook veel ongewervelden, zoals kevers. De eerste is gelegen op de Veluwe en de tweede in Friesland en Drenthe. De slang wordt ook wel gewone adder, Europese adder, zwarte adder[2] of moerasadder genoemd en komt voor in vrijwel geheel Europa en in delen van Azië. Ook worden kikkers en vogels gegeten. Hiermee verschilt de adder van de gladde slang, die ongekielde (gladde) schubben heeft wat ook aan de vervellingshuiden is te zien. b. bosniensis in de Balkan in de landen Albanië, Bosnië, Kroatië, noordelijk Griekenland, Hongarije, Noord-Macedonië, Montenegro en Servië. In België komt de adder in Wallonië alleen in de streek tussen Samber en Maas en in het westen van de Ardennen nog voor, maar hij wordt daar zeldzaam. Dergelijke nesten bevatten ook minder dode of zwakke jongen.[4]. Een beet is alleen gevaarlijk als het slachtoffer een jong kind of bejaarde betreft, als het gif direct in de slagader wordt afgegeven of als het slachtoffer in een lichamelijk slechte conditie verkeert. Tegengaan van verdroging of opzetten van waterpeil in winter. Dit vindt meestal plaats in de directe omgeving van de hibernacula. Wel is bekend dat de moeder haar jongen direct na de geboorte verslond, maar dat overleven ze niet. Vrouwtjes zijn meestal beige tot roodbruin met een donker bruine tekening.De pupil van adders is verticaal spleetvormig, anders dan de andere Nederlandse slangen met een ronde pupil.Verspreiding,Er zijn twee grote kerngebieden voor de adder te onderscheiden. De afgehakte kop van de adder zou genezing bespoedigen door de kop op de wond te drukken. Bureau Natuurbalans Limes Divergens, Nijmegen. De vrouwtjes paren vaak met meerdere mannetjes; uit studies blijkt dat van ongeveer 17 procent van de nesten nakomelingen bevat van verschillende vaders. De mannetjes verschijnen het eerst, enkele weken later volgen de vrouwtjes en de juveniele dieren. [13], In de lente en de herfst, als de temperaturen optimaal zijn, is de adder ook overdag te vinden. Namen volgens publicatie Publicatie; Nederlands Wetenschappelijk Categorie Subcategorie ; Adder : gemonitorde soort. In een later stadium ontstaan monotone heidevelden zonder open zonplekken. [3] Ook een stenen mes uit het neolithicum dat werd gevonden in Lespugue in het zuiden van Frankrijk heeft een decoratie die duidelijk geïnspireerd is op de adder. De adder heeft 6 tot 10 (meestal 8 of 9) supralabiale schubben en 10 tot 12 sublabiale schubben (aan de onderlip). De zonplekken zijn voornamelijk op het zuiden geëxponeerd, liggen meestal beschut tegen de wind en geven dekking van boven tegen vogels.Een vochtgradiënt dient in het terrein aanwezig te zijn, zodat de adders de keuze hebben waar ze gaan liggen. Besluit Rode Lijsten flora en fauna. Uitvoering van alle maatregelen vereist deskundigheid over de soort en zijn leefomgeving. [3] De anale schub is ongepaard, de hierachter gelegen subcaudale schubben zijn wel gepaard en bestaan uit twee delen. Rapport Expertisecentrum LNV nr. [13] In uitgesproken warme streken is de adder echter het gehele jaar door actief. De tekening van mannetjes is contrastrijker dan die van vrouwtjes. Ook is bekend dat soms vogeleieren worden verzwolgen. [4] Het verspreidingsgebied van de adder loopt (van west naar oost) van Groot-Brittannië via westelijk en oostelijk Europa en Rusland tot in Azië, via Mongolië en Noord-Korea tot uiterst oostelijk China in Sichota Alin voor de kust van Sachalin. Later werd de 'n' in nater verplaatst: (ee)n nater en werd het woord verbasterd tot het huidige adder. Alleen de samengedrukte zeeslang (Hydrophis platurus) heeft een groter verspreidingsgebied, maar dit is een zeeslang. De adder blijft rustig wachten en gaat na enkele minuten naar zijn prooi op zoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de tong. [14] Er zijn waarnemingen bekend van adders die aas aten en ook andere dieren zoals de kleine watersalamander worden wel gegeten. In uiterste geval bij vernietiging leefgebied: dieren wegvangen en verplaatsen. De schubben aan de voorzijde van de snuit staan enigszins omhoog en vormen een lage kam. Een driejarig meisje uit het Gelderse Uddel ten slotte werd in 1946 in haar onderbeen gebeten en overleed 36 uur na de beet doordat er geen serum voorhanden was. De slang is in de Karpaten, de Kaukasus, de Alpen, het Centraal Massief in Frankrijk en de berggebieden in de Balkanlanden te vinden. Het is echter geen typische waterslang, zoals de ringslang en de dobbelsteenslang uit het geslacht Natrix die op uitgesproken waterdieren als kikkers en vissen jagen. Ook het onder water zetten van gebieden heeft een negatieve invloed. Gevoelig voor isolatie en versnippering door verdwijnen en verslechteren van leefgebieden. Inventariseren van het plangebied op aanwezigheid van de soort. Het hart van de gier zou niet alleen beschermen tegen adders, maar tegen alle wilde dieren en zelfs tegen rovers. Later in het jaar worden vaak vrouwtjes gezien die dan veel zonnen om de ontwikkeling van de embryo's te versnellen, terwijl de mannetjes zich dan hoofdzakelijk onder de vegetatie ophouden. Omdat de adder een gevorkte tong heeft kan niet alleen bepaald worden of een prooi of vijand in de buurt is, maar ook waar deze geur het sterkste is, zodat de richting kan worden bepaald. De adder is een vrij kleine slang die een lichaamslengte bereikt van ongeveer 50 tot 70 centimeter met een maximale lengte van 80 centimeter. Gevoelige perioden Bovendien is de egel immuun voor het gif van de adder, wat blijkt uit waarnemingen van adderbeten in de poten, de snuit en zelfs de tong van egels, die hier geen last van leken te hebben. Hierin is onmiskenbaar een afbeelding van Vipera berus gekrast, gelet op de lichaamsbouw, de tekening en de vorm van de kop. Grote populaties zijn bekend uit onder meer het Fochteloërveen op de grens van Drenthe en Friesland. De lichaamskleur van de adder kent een grote variatie. Al in de prehistorie werd de adder afgebeeld, dit weten we uit de vondst van een rendiergewei dat 20.000 jaar geleden is bewerkt. In september na de geboorte van de jongen worden de overwinteringsplaatsen weer opgezocht. Onder meer oude muizenholen komen hiervoor in aanmerking. De dieren zijn vrij klein met een gemiddelde lengte van 50 tot 60 cm (maximaal 80 cm). Ze lopen een zeker risico omdat ze zich zo blootstellen aan vijanden. De neusgaten van de adder zijn relatief groot. De adder is een belangrijk ingrediënt binnen de zwarte magie. [5] In het zuiden van Europa komt de aspisadder meer voor, deze adder is sterker aangepast aan hogere temperaturen. Met name vegetatie is belangrijk, omdat de adder hierin schuilt en zich onder dekking van vegetatie ook makkelijker kan verplaatsen. [18] Zelfs van kleine dieren is bekend dat ze de adder zonder angst aanvallen, zoals de kleine maar zeer snelle eikelmuis. De adder is in de regel geen agressieve soort en is vaak vrij dicht te benaderen, maar voorzichtigheid is geboden omdat er altijd uitzonderingen zijn. 2006-06-03 Adder Vipera berus. De trillingen die door het lichaam worden opgevangen worden door de schedel naar het binnenoor geleid zodat de slang toch min of meer kan horen. Hierdoor kan het vrouwtje niet zo snel aansterken als exemplaren in warmere streken, die zich soms twee of zelfs drie keer per jaar voortplanten. De dracht duurt ongeveer 3 tot 4 maanden, waarna het vrouwtje ongeveer 6 tot 20 (meestal 8 tot 12) volledig ontwikkelde jongen afzet, soms komen naast jongen ook eieren ter wereld die vrijwel direct uitkomen. Het gif van de adder is in vergelijking met andere giftige slangen relatief ongevaarlijk. Iedere schub draagt een opstaande rand op het midden van de schub wat voor een ruwer oppervlak zorgt. In de winterperiode (november t/m maart) zijn de hibernacula kwetsbaar voor bijvoorbeeld overstroming door verhoging van het waterpeil.De paartijd valt tussen half april en half mei. In geval van compensatie kan de te compenseren functie het beste worden afgestemd overeenkomstig de eisen van (een van de) natuurdoeltypen waarin de soort deze functie vervullen kan. Volgens het handboek Natuurdoeltypen zijn de natuurdoeltypen1.2, 2.2 en 3.42 van groot belang voor de adder. Dit gedrag is ook bekend van vogels als kippen en fazanten, die de adder in groepen aanvallen en doodpikken. Grondwaterstandverlaging kan leiden tot verdroging van het leefgebied. [15], De adder is aangepast aan lagere temperaturen en komt tot in Scandinavië voor, de slang is ook al bij vrij lage temperaturen actief. Door deze specialisatie is een kauwbeweging niet nodig waardoor de adder binnen een fractie van een seconde toe kan slaan. De adder wordt ongeveer vijftig tot zeventig centimeter lang en is te herkennen aan de koperbruine tot rode ogen met een verticale pupil, de wat uitstekende schub boven het oog en het meestal donkere zigzagpatroon op de rug. De adder is eierlevendbarend, de jongen komen levend ter wereld. Verblijfplaatsen Het werkzame gif bestaat uit eiwitten die verschillende werkingen hebben zoals proteolytische enzymen die weefsels aantasten en hyaluronidase dat de verspreiding van het gif stimuleert. Dergelijke exemplaren zijn vaak alerter en minder goed te benaderen. [13] Van de adder is dit gedrag niet bekend. berus : soort van Rode Lijst Reptielen. [14] Dit komt ook voor bij de meeste andere reptielen in noordelijk gelegen landen als Nederland en België, zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en de gladde slang. [14] De eigenlijke paring vindt plaats als het mannetje zijn hemipenis in de cloaca van het vrouwtje brengt en kan 1 à 2 uur duren. De habitat van de adder bestaat over het algemeen uit vochtige omgevingen, met voldoende schuilplaatsen bestaande uit dichte vegetatie, grote objecten als rotsen of holen van andere dieren. De adder zet geen eitjes af maar is eierlevendbarend: de jongen komen direct uit de moeder ter wereld. Als de adder in groepen overwintert is er snel een partner gevonden maar solitair overwinterende dieren moeten soms grote afstanden afleggen om een partner te vinden. Andere giftige slangen hebben slechts een groef in de tand waar het gif in stroomt, maar deze soorten moeten eerst een kauwbeweging maken om het gif efficiënt in te brengen. [4] De adder komt in Nederland relatief vroeg tevoorschijn en is vanaf maart of soms in februari aan te treffen. Staatscourant 2009, 13201. kwetsbaar: Netwerk Ecologische Monitoring. De Latijnse naam Vipera (adder) duikt al op in het werk Naturalis Historia uit 77 na Christus door de Romein Plinius de Oudere. Mannetjes hebben 132 tot 150 buikschubben en vrouwtjes 132 tot 158. In de winterperiode (november t/m maart) zijn de hibernacula kwetsbaar voor bijvoorbeeld overstroming door verhoging van het waterpeil.De paartijd valt tussen half april en half mei. Het doden of vangen van de adder is in België en Nederland juridisch gezien een misdrijf omdat het dier beschermd is en kan leiden tot hoge boetes of een gevangenisstraf. De adder (Vipera berus) is een giftige slang die behoort tot de familie adders (Viperidae). Kleine geïsoleerde populaties zijn gevoelig voor calamiteiten en voor inteelt. Vrijwel alle soorten uit deze familie behoren tot twee onderfamilies; de groefkopadders (Crotalinae) en de 'echte' adders (Viperinae). Adder Vipera berus. Inventariseren van het plangebied op aanwezigheid van de soort. [3], Bij de Romeinen was het geneesmiddel theriacum bekend, dat onder andere delen van de adder als ingrediënt had. Het oog is vaak rood en heeft een verticale pupil. [6], De adder is een van de inheemse slangen van Groot-Brittannië, maar ontbreekt in Ierland en IJsland, waar in het geheel geen slangen voorkomen. [9], De populatie op de Veluwe is sterk achteruit gegaan door verdroging, verbossing en versnippering van het leefgebied. De mannetjes beginnen al vroeg in het jaar te zonnen en na de eerste vervelling worden de vrouwtjes opgezocht voor de paring. Mannetjes hebben vaak een meer grijze tot beige kleur terwijl de vrouwtjes meer neigen naar beige tot rood. Soms bestaat deze uit een rechte streep of een vlekkenrij, bij de mannetjes is de tekening vaak veel scherper waardoor ze meer opvallen. David Alderton, Valerie Davies & Chris Mattison, Peter Uetz & Jakob Hallermann - The Reptile Database -, Shortnews - Insel Rügen: 81-Jährige wurde von Kreuzotter gebissen und stirbt kurz darauf. Bij bedreiging zuigt de adder zijn lichaam vol lucht, zodat het lichaamsvolume wordt vergroot en ook maakt de ingeademde lucht het sissen mogelijk. Over het algemeen neemt het aantal waarnemingen toe, in een monitoringstraject in Nationaal Park De Meinweg zijn echter al enkele jaren geen adders meer waargenomen. In Nederland komt de adder voornamelijk voor in Drenthe, Friesland, Gelderland, Overijssel en Limburg. [13] Om bij een vogelnest te komen klimt de adder soms in de vegetatie. Daarnaast worden ook hagedissen en jonge vogels of vogeleieren gegeten. Daarnaast zijn er enkele geïsoleerde populaties te vinden in Overijssel en één in Limburg (De Meinweg). Besluit Rode Lijsten flora en fauna. Lenders, A.J.W., M. Dorenbosch & P. Janssen, 2002. De duur van de winterslaap hangt sterk af van het klimaat en beslaat meestal ongeveer 5 maanden, in heel koude gebieden kan de winterslaap oplopen tot 8 maanden. 'Verkeerd' beheer, onder meer waterpeilveranderingen en grootschalig plagbeheer. [3] In sommige Europese landen als het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen worden nog enige tientallen beten per jaar gemeld. Gevoelig voor isolatie en versnippering door verdwijnen en verslechteren van leefgebieden. Vaak worden dezelfde hibernacula jaar op jaar door meerdere dieren gebruikt.In het 'actieve' seizoen maken adders gebruik van tijdelijke schuilplaatsen die beschutting bieden tegen weersinvloeden en predatoren. Op de achterzijde van de kop is vaak een V- tot X-vormige figuur aanwezig. In vergelijking met de sterk verwante aspisadder heeft de adder een andere temperatuurtolerantie wat een specialisatie is op het leven in gematigde klimaten. [13], Het komt soms voor dat twee exemplaren om een prooi vechten. Vipera berus ssp. Václav Laňka & Zbyšek Vít - Amphibians and Reptiles - Aventinum, Praag - 1985. De compensatie van adderleefgebied is op korte termijn vrijwel onmogelijk door de eisen die de soort aan zijn omgeving stelt. Onder meer oude muizenholen komen hiervoor in aanmerking. 2007-04-20 adult. Uitvoering van alle maatregelen vereist deskundigheid over de soort en zijn leefomgeving. Janssen, P. & P. van Hoof, in prep. [4] De adder is ook in berggebieden te vinden. [3] In de rusttoestand is de hemipenis teruggetrokken in de cloaca en is uitwendig niet te zien. De schubben van de adder zijn evenals bij de ringslang gekield, wat betekent dat ze niet plat zijn maar een Λ- vorm hebben. [3], In vroeger tijden werden de meest uiteenlopende middelen aangeprezen om een adderbeet onschadelijk te maken. De adder is de enige Nederlandse gifslang. De schuilplaats bestaat vaak uit dichte vegetatie. Het gevecht lijkt op het rituele gevecht van de mannetjes in de voortplantingstijd, maar om een prooi vechtende slangen zijn agressiever en bijten elkaar soms zodat verwondingen kunnen ontstaan.[15]. De adder is net als alle adders een giftige slang, die bovendien een solenoglyf gebit heeft. De natuurorganisatie vermoedde dat de adders illegaal waren uitgezet.[10]. De slang wordt ook wel gewone adder, Europese adder, zwarte adder of moerasadder genoemd en komt voor in vrijwel geheel Europa en in delen van Azië. De compensatie van adderleefgebied is op korte termijn vrijwel onmogelijk door de eisen die de soort aan zijn omgeving stelt. [14], De adder heeft verschillende vijanden, vooral (roof)vogels en rovende zoogdieren. Net als alle reptielen heeft de adder relatief weinig voedsel nodig. De zonplaatsen van de vrouwtjes worden vaak meerdere jaren gebruikt. De giftigheid wordt vaak overschat, de adder is lang niet zo gevaarlijk als bijvoorbeeld de mamba's, de cobra's of de meer verwante ratelslangen. De dieren zijn vrij klein met een gemiddelde lengte van 50 tot 60 cm (maximaal 80 cm). [17] Omdat het gif dient om prooien te doden zal de adder proberen te voorkomen dat hij zonder gif komt te zitten. Van de Europese reptielen komt alleen de levendbarende hagedis noordelijker voor tot 70° NB. Leefgebied en voedsel Men moet een adder dus nooit vastpakken. Bureau Natuurbalans Limes Divergens & Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Nijmegen / Roermond. Ze proberen elkaar tegen de grond te drukken waarbij het kleinere en zwakkere mannetje meestal het onderspit delft en het strijdtoneel verlaat. Ook zijn de schubben aan de achterzijde van de kop bij de adder groter in verhouding tot die van de aspisadder.[15]. Alleen de rijen naast de buikschubben hebben geen kiel. 2001/020, Ministerie van LNV. Verbetering van geschikt en/of bestaand leefgebied. Een beet van de adder zou ook voorkomen kunnen worden door de veren van een gier te verbranden, waar de slang niet tegen zou kunnen. De kenmerken en verhoudingen van de adder zijn afhankelijk van de locatie; exemplaren in laaglanden zijn bijvoorbeeld langer dan soortgenoten die in bergstreken leven.[13]. Dit exemplaar had al sinds lange tijd geen ogen meer maar diepe littekens bij de ogen. Hierbij worden geurdeeltjes opgevangen door de tong die vervolgens naar het orgaan van Jacobson worden gebracht en worden geanalyseerd. De adder werd gezien als de personificatie van de duivel en duikt op in verschillende griezelverhalen. Het langste exemplaar ooit gemeten was 91 centimeter lang maar dergelijke exemplaren zijn zeldzame uitschieters. Daarnaast zijn er enkele geïsoleerde populaties te vinden in Overijssel en één in Limburg (De Meinweg). Eisen aan de omgeving De gladde slang (Coronella austriaca) heeft net als de adder roodoranje ogen maar net als de ringslang een ronde pupil. Vědecká synonyma. De adder komt voor in heidegebieden op de hoge zandgronden en in hoogveengebieden. In 2015 werden in alle maanden van het jaar adders gezien in Nationaal Park de Meinweg bij Roermond. In de rest van het verspreidingsgebied ligt de noordelijkste grens ver onder de poolcirkel. Ook juvenielen eten niet tot de eerste vervelling en adders die bijna vervellen trekken zich terug en zijn niet in voedsel geïnteresseerd. Dit gedrag is echter nog nooit wetenschappelijk beschreven. De adder leeft binnen Europa in de landen Albanië, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland. De vlek kan ook meer weg hebben van een X of een H.[14] De kop is niet zo breed als die van gelijkende soorten zoals de aspisadder, maar heeft juist relatief grote schubben wat een onderscheid is met gelijkende soorten. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 14 okt 2020 om 16:27. Gebruik onze mobiele apps om waarnemingen in te voeren op je smartphone of tablet. [3], Enkele dagen na de geboorte vindt de eerste vervelling plaats. Dan zoeken adders winterverblijven (hibernacula) op.Dit zijn ondergrondse plaatsen, die vrij blijven van vorst en hoog water. Het lichaam reageert op het gif door de aanmaak van verschillende verbindingen zoals histamine en serotonine. Ook kon men een vogel of indien deze niet beschikbaar was een hond of kat, levend in de lengte in tweeën snijden waarna het lijk op de wond gedrukt moest worden tot het was afgekoeld. De meeste beten vinden plaats aan de handen (ca. Voor alle adders geldt dat ze pas eten nadat de paring heeft plaatsgevonden. Ovovivipariteit is voor deze dieren gunstig doordat het te koel is voor de ontwikkeling van eieren die op de bodem worden afgezet. Stappenplan voor wanneer een adder heeft toegeslagen, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Adder&oldid=57329949, Wikipedia:Lokale afbeelding anders dan op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, Waarnemingen.be - Actuele verspreiding België -, A. D. Ameling - Dieren dichtbij: De Adder - Het Spectrum, 1978 -, Raymond Creemers & Jeroen van Delft - Nederlandse Fauna 9: De Amfibieën en Reptielen van Nederland - Ravon -2009 -, Bernhard Grzimek - Het leven der dieren deel VI:Reptielen -. Daarnaast zijn enkele populaties bekend van open bossen en spoor- en wegbermen. De adder kan al actief zijn bij 3 graden maar heeft een bovengrens van 34 graden.[15]. In deze gebieden wordt vaak de overgang van droog naar vochtig opgezocht.Voor volwassen adders vormen kleine zoogdieren (muizen en spitsmuizen) het hoofdvoedsel. De term kruis slaat waarschijnlijk niet op de tekening waarbij een kruis zeer zelden voorkomt op de kop van de adder, maar op het feit dat de slang als een vertegenwoordiger van de duivel werd gezien. Daarnaast heeft de adder een opstaande snuitpunt die bij andere soorten ontbreekt. De adder heeft van alle slangen het grootste verspreidingsgebied op het land. De adder is immuun voor zijn eigen gif; als het dier in de strijd met een prooi zichzelf per ongeluk bijt of door een voedsel- of partnerconcurrent wordt gebeten treedt er geen vergiftiging op. Het wegvangen van dieren kan van invloed zijn binnen kleine populaties. chersea (Linnaeus, 1758) Pelias chersea (Linnaeus, 1758) Coluber coeruleus (misspelling) m Zelfs van grote loopkevers is bekend dat ze een juveniele adder kunnen doden. Tegengaan verbossing en grootschalige ingrepen/beheer. berus). [13] De ogen van de ringslang (Natrix natrix) neigen meer naar geel en de pupil is rond. Ze hebben een duidelijke zigzaglijn over de rug en vlekken op de flanken. Deze laatste kan door de slang moeilijk gebeten worden door de vele lange stekels die de adder kunnen verwonden bij een aanval. Het lichaam wordt vaak deels opgerold, waarbij het voorste deel dreigend wordt opgericht. Het noordelijke voorkomen van de adder wordt verklaard door de op lagere temperaturen aangepaste levenswijze. Gevoeligheid De adder staat daardoor hoog in de voedselketen en is een belangrijke verdelger van plaagdieren, zoals konijnen en muizen. De adder is de enige giftige slang die ook voorkomt in België en Nederland.[3]. Veel beten zijn het resultaat van pogingen het dier op te pakken. De warmte komt echter niet meer van de zon die te veel aan kracht verloren heeft, maar van de opgewarmde ondergrond, waardoor de slang zijn buik verwarmt. Zodra ze uit hun winterslaap ontwaken gaan ze op zoek naar prooien en groeien ze snel, met zo'n 8 tot 13 centimeter per jaar. Omdat de mannetjes hierbij veel lichamelijk contact maken werd lange tijd gedacht dat dit het paringsritueel was van de adder, de zogenaamde adderdans. Home › Soorten › Adder (Vipera berus ssp. [4] Het duurt ongeveer 3 tot 4 jaar voordat de adders geslachtsrijp zijn, in de regel gaat dit bij de mannetjes sneller. De waterminnende ringslang heeft hierdoor als wetenschappelijke naam Natrix natrix. Bij een confrontatie met een adder zou men drie kruisjes moeten slaan om verder onheil te voorkomen. Rapport Expertisecentrum LNV nr. In een verder stadium leidt het tot verbossing, waardoor geschikte leefgebieden dichtgroeien of geïsoleerd raken. [22] Een vrouw uit Ulvenhout die gras aan het snijden was, werd in 1903 in haar polsslagader gebeten en overleed drie uur later. Internationale verdragen en overeenkomsten, Paragraaf 3.3. De adder wordt in de natuur ongeveer 10 tot 15 jaar oud, maar uit een onderzoek in het zuiden van Engeland bleek dat een leeftijd van 30 jaar kan worden bereikt. De versnippering van aaneengesloten heidegebieden is volgens stichting RAVON een van de belangrijkste bedreigingen van de adder. Gedurende de zomer schuilt de adder op het heetst van de dag om oververhitting te voorkomen en zoekt de beschutting van het hol of de vegetatie op. De belangrijkste vijanden zijn de slangenarend, die zijn naam te danken heeft aan de vele slangen op het menu, en de Europese egel. V. b. nikolskii komt voor in Oekraïne (in de nabijheid van Charkov), centraal en zuidelijk Rusland en Roemenië en V. b. sachalinensis is te vinden in grote delen van Europa en westelijk Azië. De beet van de adder kan wel gevaarlijk zijn voor de mens, maar hoewel er jaarlijks tientallen adderbeten worden geregistreerd, zijn gevallen met fatale afloop uiterst zeldzaam. [3] De adder heeft goed ontwikkelde ogen zodat prooien en vijanden kunnen worden opgespoord. In de praktijk neemt de adder ongeveer 12% per week op. Net als alle slangen heeft de adder één enkele rij buikschubben, die vanuit de lichaamsas gezien breed maar kort zijn en meestal wit van kleur.

Xiaomi Redmi Note 7 Bodega Aurrera, Dibujos De Inglés Animados, Historia De Vicente Fernández, Germinación De Semillas De Naranja Pdf, Punto De Vista Narrativo Ejemplos, Requisitos Para Exportar A Alemania Desde Bolivia, Que Come El Oso Negro Americano, Cuantos Litros De Aceite Lleva La Moto 250z, Que Anuncian Las Hormigas Rojas,

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies